Spænder børn ben for mors lederkarriere? Sæt fokus på rammerne for offentlig ledelse Mange mønsterbrydere blandt kandidatstuderende, og særligt regionalt Nyuddannede akademikeres veje ind på arbejdsmarkedet Dimittendledigheden svinger mere end tidligere Ledighed for nyuddannede Beskæftigelsen i industrien i perioden 1993-2016...

Bestyrelsen er Akademikernes øverste myndighed. Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af Akademikerne, fastlæggelse af Akademikernes politik, retningslinjer for virksomheden og en løbende og bred diskussion af grundlaget for Akademikernes virke. Det er Akademikernes medlemsorganisationer, som vælger bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen består af en formand, næstformand og ni medlemmer: Formand for...

Lars Qvistgaard blev den 8. december 2015 valgt til formand for Akademikerne (AC) i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017. Han blev i 2017 genvalgt til sin anden to års-periode, der udløb med udgangen af 2019. Lars Qvistgaard blev igen...

Akademikerne arbejder for akademikernes interesser på internationalt plan. Det sker som medlem af en række internationale organisationer. Links eksterne hjemmesider ETUC (Europæiske Faglige Sammenslutning) EUROCADRES (Rådet for Europæiske Akademikere og højere Funktionærer) NFS (Nordens Faglige Organisation) ITUC (Frie Faglige Internationale) TUAC (Arbejdstagerorganisation under OECD)...

Akademikernes mission er - i samarbejde med medlemsorganisationerne - at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne skal øge akademikernes indflydelse i samfundet. Akademikernes vision er at akademikerne oplever, at Akademikerne gør en positiv forskel. Akademikerne skal være resultatorienteret og synlig, at være en toneangivende hovedorganisation, der...

Akademikernes årsrapport samler resultaterne af Akademikernes arbejde og de aktiviteter, som ligger bag de enkelte arbejdsområder. Årsrapport 2015 Bestyrelsens årsrapport 2015 Sekretariatets årsrapport 2015   Årsrapport 2014 Bestyrelsens årsrapport 2014 Sekretariatets årsrapport 2014   Årsrapport 2013: Bestyrelsens årsrappot 2013 Sekretariatets årsrapport 2013   Årsrapport 2012: Bestyrelsens årsrapport 2012 Sekretariatets årsrapport 2012   Årsrapport 2011: ...

10 bud på en stærkere karrierestruktur på universiteterne Marts 2019 (8 sider) ...

Akademikernes arbejdsmiljøstrategi Juni 2018 (12 sider)   Selvledelse - Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2018Maj 2018(29 sider)  Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stressMarts 2018(12 sider)Rapporten ’Psykisk arbejdsmiljø og stress’ består af to regressionsanalyser, og er gennemført af IDA på baggrund af Akademikernes undersøgelse om...