Akademikerne søger chefsekretær

Har du lyst til at arbejde helt tæt på den politiske ledelse i en faglig organisation? Sætter du en ære i at levere førsteklasses sekretærbistand? Trives du i en hverdag, hvor der kan være mange bolde i luften og motiveres du af at have styr på processer? Så er du måske vores nye chefsekretær i Akademikerne.

Vi søger en dygtig og erfaren sekretær, som har lyst til at arbejde på en spændende arbejdsplads sammen med 42 topmotiverede kolleger.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

 • kalender- og mailstyring, klargøring af mødemateriale for formanden
 • diverse opgaver i forbindelse med bestyrelsen – fra møder over seminarer til studieture
 • koordinering af møder, seminarer, konferencer internt og eksternt – nationalt og internationalt, herunder bestilling af lokaler, forplejning mv.
 • diverse HR-opgaver fx udarbejdelse af ansættelseskontrakter, mv. i dialog med ledelsen
 • en del af varetagelsen af GDPR-området
 • sekretær for samarbejdsudvalget
 • en del af teamet der forbereder valg af Akademikernes repræsentanter i eksterne udvalg
 • lettere sagsbehandling og løbende sekretæropgaver som opfølgning på korrespondance, journalisering, korrekturlæsning, fakturering, mv.

 

Vi lægger vægt på, at du

 • har en kontoruddannelse eller lignende og mindst 5-10 års erfaring som(chef)sekretær
 • trives i en travl og alsidig hverdag
 • har en stærk forståelse for det danske sprog og er en ørn til dansk retskrivning
 • er struktureret og systematisk i din tilgang til arbejdsopgaverne og har fokus på detaljen uden at miste blikket for de overordnede sammenhænge
 • har gode samarbejdsevner og kan arbejde på tværs af organisationen og med eksterne partnere
 • er fleksibel, serviceorienteret og udadvendt og kan arbejde engageret, systematisk og selvstændigt
 • har erfaring med MS Office-pakke (herunder Word og Excel) samt har kendskab til DocuNote eller andet journaliseringssystem.

 

Vi tilbyder

 • en tværgående stilling med gode muligheder for at sætte eget præg på opgaverne
 • samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer i hjertet af København
 • gode ansættelsesforhold med ansættelse efter intern HK-overenskomst.

 

Arbejdstiden er på 37 timer inkl. frokost.


Du kan få yderligere oplysninger om stillingen
ved at kontakte politisk direktør Janus Broe Malm på telefon 24 24 53 87 eller på mail jbm@ac.dk.

Ansøgning
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt eller senest den 1. april 2022. Hvis du er interesseret i stillingen, skal vi have din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter i en samlet pdf-fil senest den 17. januar 2022. Ansættelsessamtalerne forventes afviklet i ugen herefter.

Ansøgningen sendes på mail til sekretær Yvonne Kathleen Klausen på yk@ac.dk eller til Akademikerne, Nørre Voldgade 106, 1358 København K mærket ”chefsekretær”.

Akademikerne arbejder for mangfoldighed og lige muligheder, hvorfor vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Information om Akademikernes behandling af personoplysninger ifm. ansøgninger til ledige stillinger finder du her. Alle Akademikernes mailadresser kan modtage sikker mail.

________________________________________________________________________________________________

Akademikerne er hovedorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Akademikerne er partipolitisk uafhængige og repræsenterer ca. 447.000 medlemmer med en lang videregående uddannelse. På arbejdstagersiden udgør Akademikerne sammen med FH arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark. 

Akademikerne arbejder sammen med medlemsorganisationerne for at sikre et attraktivt akademisk arbejdsmarked. Akademikerne arbejder aktivt for at fremme Danmark som vidensamfund og for at øge akademikernes indflydelse i samfundet.

Akademikerne er forhandlingsorganisation for offentligt- og privatansatte akademikere og arbejder for at fremme disses løn- og ansættelsesvilkår. Som hovedorganisation varetager Akademikerne medlemsorganisationernes interesser i en række generelle samfundspolitiske spørgsmål af betydning for akademikere, fx arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, uddannelses- og forskningspolitik.

Tags: