Danmark som digital foregangsland

Både i erhvervslivet og i det offentlige er potentialet stort, og digitalisering er en afgørende del af løsningen på vor tids store udfordringer som fx den grønne omstilling. Derfor er det utroligt positivt, at Digitaliseringspartnerskabet sætter ambitionerne højt for Danmarks digitale fremtid.

Partnerskabet leverer 46 anbefalinger på en strategisk retning for den videre digitalisering af Danmark. Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger har fokus på at øge digitaliseringsgraden i de danske virksomheder, levere digital offentlig service med borgeren i centrum, sikre verdens bedste digitale offentlige sektor og accelerere innovation gennem offentlig-privat partnerskab.

Inden for alle disse områder arbejder højtuddannede i fronten af den digitale udvikling. Det er bl.a. jurister, humanister, læger, undervisere og ingeniører der udvikler og implementerer de mange nye digitale teknologier, der opstår på arbejdspladserne og dermed også i samfundet. Og det er også lederne og medarbejderne, der over for borgere og kunder står på mål for, at håndteringen af deres data sker på den rigtige måde, både lovmæssigt og etisk.

”Jeg håber meget, at anbefalinger fra partnerskabet kan realiseres, da denne dagsorden er et vigtigt samfundsanliggende, som Akademikerne selvfølgelig aktivt engagerer sig i. Vi vil selvfølgelig gøre vores til at bidrage med at indfri anbefalingerne, men det ville have været bedre, hvis vi havde været med ved bordet i tilblivelsen af anbefalingerne”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Af særligt positive anbefalinger skal fremhæves styrket fokus på udvikling af digitale kompetencer gennem hele livet, øget og ansvarlig anvendelse af data, mere digital innovation og behovet for et stærkere samspil mellem universiteter og erhverv som en vækstdriver.

Det er åbenlyst, at de højtuddannede har en særlig aktie i, at ambitionerne bliver indfriet, og vi vil fra Akademikernes side meget gerne bidrage til, at det sker i samarbejde med alle de aktører og interessenter, som kan og vil bidrage til at indfri ambitionerne.