Danmark spænder ben for udenlandske forskningstalenter

Når udenlandske forskere kommer til Danmark, skal de bruge mere tid på at kæmpe med de offentlige myndigheder, end på at berige os med deres forskning, skriver Anders Bjarklev fra Rektorkollegiet og Lisbeth Lintz fra Akademikerne. Bragt i Altinget.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.
Danmark mangler arbejdskraft, kloge hoveder og inspiration fra udlandet, men alligevel blokerer udlændingelovgivningen ofte for, at talentfulde forskere kan komme til at forske på danske universiteter under fornuftige vilkår. Det har flere medier kunne berette om sørgelige eksempler på, og desværre handler det ikke mindst om forskere med tilknytning til Danmark.Danske forskere står bag mange af de ideer og forskningsresultater, som har skabt samfundsmæssige fremskridt og succesfulde virksomheder – og universiteterne har mange excellente forskningsmiljøer, som nyder stor international anerkendelse.Men de vigtigste forskningsresultater bygger også på ny inspiration og nye metoder udefra, og derfor skal universiteterne kunne tiltrække og ansætte nogle af de bedste forskere fra udlandet. Hvis det ikke lykkes i tilstrækkeligt omfang, mister dansk forskning vigtige muligheder og risikerer at tabe momentum.

 

Danmark får et dårligt ry

Vi synes derfor, at det er meget uheldigt, at dygtige forskere opgiver at komme til Danmark eller bliver her i alt for kort tid, eksempelvis fordi deres familie ikke kan få opholdstilladelse.

Men det er endnu værre, at Danmark blandt forskere i udlandet får ry for at være et land, som de skal holde sig fra. De bliver måske klar over, at de risikerer at få en dårlig behandling og vil møde en labyrint af bureaukrati, inden de overhovedet er kommet i gang med forskningsarbejdet.

Når en amerikansk forsker med dansk statsborgerskab, med aftale om et gæsteprofessorat på Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet og specialiseret i bæredygtig energi gerne vil flytte til Danmark med sin familie, tager vores myndigheder så imod ham med åbne arme og en forhåbning om, at han bliver her længe og beriger os med sin forskning?

Eller giver de hans i øvrigt også veluddannede hustru afslag på opholdstilladelse på grund af en banalitet omkring en ungdomsuddannelse, der for mange år siden blev gjort færdig i USA og ikke i Danmark? Med det resultat at han hurtigst muligt flytter tilbage til USA med sin familie og fortsætter sin forskerkarriere der? I princippet et let valg, men i praksis er svaret nedslående.

 

Nej tak til individuelle lappeløsninger

Og så spørger vi os selv, hvad denne forsker mon vil råde sine forskerkollegaer i USA til, hvis de overvejer at tage til Danmark – et attraktivt land med excellent forskning på mange centrale forskningsområder.

Vil han mon anbefale dem at prøve lykken i Danmark? Eller foreslå dem at finde et sted, hvor de kan bruge energien på forskning og ikke på at slås mod myndighederne?

For os er det meget ærgerligt, at denne type sager kan virke demotiverende for andre forskere, som gerne vil til Danmark og arbejde i vores forskningsmiljøer, der løbende har brug for inspiration og fornyelse udefra. Og at de forskere, som trods alt vælger at kommer hertil, risikerer at møde en mur af bureaukrati, som kan være helt uigennemskuelig for en nytilkommen.

Både på universiteterne og i de faglige organisationer arbejder vi for at ændre denne situation. Vi støtter de enkelte forskere, som kommer i klemme, og hjælper dem med at finde konkrete løsninger på de problemer, de møder. Men vores mål er ikke individuelle lappeløsninger. Vi går efter generelle løsninger på politisk niveau.

 

Forventer resultater

Helt grundlæggende skal det være enklere at gennemskue, hvilke regler der gælder, og det skal være let at finde rådgivning, både inden man rejser til Danmark, og når man er her.

Man skal kunne kende betingelserne på forhånd, og ingen udenlandske forskere skal fanges i en situation, hvor de reelt tvinges til at rejse hjem, når de er inviteret hertil af et dansk universitet.

Udlændinge- og Integrationsministeren har bebudet en gennemgang af regelsættet omkring blandt andet tiltrækning af udenlandske forskere, og det er vigtigt, at ny lovgivning gør det langt lettere for udenlandske forskere – også dem med dansk pas – at komme til Danmark og blive her, hvis det er frugtbart for dem og det forskningsmiljø, som de er en del af.

Vi kommer til at følge ministeriets regelarbejde nøje og forventer, at det bliver gennemført hurtigt og fører til et resultat, der løser de problemer, som vi og vores udenlandske kollegaer står med i det daglige. Og vi ser gerne en åbenhed om arbejdet, som gør det muligt for os at bidrage med konkrete løsningsforslag.

Og så vil vi i øvrigt gerne opfordre til, at de politikere og organisationer, som højlydt efterspørger mere højtuddannet arbejdskraft, tager denne udfordring så alvorligt, at de bidrager til at skubbe på for hurtige løsninger.