Der er brug for øgede ambitioner for de offentlige forskningsmidler

CBS og DEA har offentliggjort en analyse af målsætningen om at investere 1 pct. af BNP i offentlig forskning. Her påpeger de en række udfordringer ved den måde, målsætningen fungerer på, og de foreslår en ny målsætning, men kun for de statslige forskningsmidler på finansloven. Set fra Akademikerne er der bestemt brug for en ny målsætning, men for at give resultater må den udspringe af nye politiske ambitioner for investeringerne i offentlig forskning.

 

1 pct. målsætningen har tidligere fungeret som en stærk ambition for den offentlige forskning i Danmark, men i de senere år har den reelt udgjort et loft over forskningsinvesteringerne og fungeret som et nulsumsspil, hvor hver ekstra krone tiltrukket fra EU’s forskningsmidler betyder en krone mindre afsat til forskning på finansloven. Derfor er der ikke bare brug for en ny målsætning, men for nye politiske ambitioner for investeringerne i offentlig forskning.

”De danske politikere skal have en stærk opfordring til at investere flere offentlige ressourcer i forskning og innovation for at sikre konkurrenceevne og danske arbejdspladser. Vi er rigtig mange både blandt arbejdsmarkedets parter, blandt forskningsfonde og virksomheder, som opfordrer politikerne til at sætte nye og mere ambitiøse mål for de offentlige forskning. Vi har en ny regering på vej, og vi må samle kræfterne og gå i dialog med politikerne om fremtidens offentlige forskning,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.