Der er muligheder i den nye innovationsfond

Forhandlingerne om en ny innovationsfond starter med et lovende udspil fra regeringen. Det afgørende bliver uafhængigheden i forhold til det politiske system.

Regeringen har spillet ud med et forslag til en ny innovationsfond med et årligt budget på 1,5 mia. kr. Fonden foreslås etableret ved at samle Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden. Formålet er at sikre, at offentlige og private investeringer i forskning og udvikling omsættes til konkrete løsninger på samfundets udfordringer og til vækst og job i virksomhederne.

Akademikerne ser en række muligheder i den nye konstruktion, idet vores forhåbning er, at det vil betyde en forenkling af det samlede innovationssystem. Samtidig er det forhåbningen, at de gode erfaringer fra Højteknologifonden med at knytte forskere og virksomheder sammen i konkrete forsknings- og innovationsprojekter, vil blive grundlaget for den nye fonds arbejdsform.

Succeskriteriet må være, at det lykkes den nye fond at knytte en stærkere forbindelse mellem den strategiske forskning og de konkrete innovationsudfordringer i virksomhederne. Vi må også forvente, at den nye fond skaber samspil om viden og innovation ikke bare med de store virksomheder, som i forvejen selv kan håndtere forskning, men i særdeleshed med de små og mellemstore virksomheder, der har behov for ny viden, nye metoder og nye kompetencer for at blive (mere) innovative.

Regeringen vil med den nye fond “genstarte innovationskraften i Danmark.” Set i det lys er det en meget afgørende del af regeringens forslag, at fonden vil blive ledet af en uafhængig bestyrelse og betjent af et uafhængigt sekretariat – som bør placeres uden for uddannelsesministeriets rammer. Det giver de bedste muligheder for skabe en ny begyndelse og for at opfylde de ovennævnte succeskriterier.