Diskussionen om udflytning af uddannelser stopper ikke ved aftalens indgåelse

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne

Siden planen for udflytning af studiepladser blev fremlagt, har vi arbejdet tæt sammen med Danske Studerendes Fællesråd om at sikre en aftale med færrest mulige negative konsekvenser for uddannelseskvaliteten, studerende og forskningsmiljøerne.

Derfor passede det også perfekt, at første hilse-på møde med det nye formandskab i Danske Studerendes Fællesråd faldt på dagen hvor aftalepartierne blev enige om at nogle af de værste tidsler i aftalen.

I Akademikerne er vi glade for at:

 • Der tages hensyn til små fag, herunder sprog og STEM-uddannelser
 • Universiteternes fælles udspil til udflytninger imødekommes
 • Politikernes ambitionsniveau for udflytning er tilpasset finansieringen.
 •  

  Men selvom den endelige aftale er bedre end udgangspunktet, vokser træerne bestemt ikke ind i himlen. Som samfund har vi ikke brug for mindre uddannelse – tværtimod. Jeg frygter stadig, at aftalen kommer til at betyde tomme uddannelsespladser i de mindre byer, mens de store byer kommer til at opleve rift om studiepladser, ringere forskningsmiljøer og mangel på arbejdskraft.

  Derfor lukker diskussionen om udflytning heller ikke her. I Akademikerne kommer vi til at følge udviklingen tæt, og hvis ikke udflytnings-aftalen kan klare virkelighedens tryktest, bliver politikerne nødt til at se på aftalen igen.

  Heldigvis er jeg sikker på, at vi kommer til at fortsætte det gode samarbejde med de studerende i Danske Studerendes Fællesråd, så vi sammen kan stå vagt om kvalitetsuddannelser.

  Tags: