vindmoellepark

En ny grøn kurs skal give mere retning i dansk forskning og innovation

Et internationalt ekspertpanel konkluderer, at det danske innovationssystem er velfungerende, men at det mangler strategisk retning og i for ringe grad omsætter store investeringer til kommercielle løsninger. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen griber bolden og peger på, at regeringen vil sætte en ny grøn kurs for dansk forskning og innovation.

 

Akademikerne er enige i, at der er behov for en national strategi for forskning og innovation, men opfordrer til, at strategien ikke kun omhandler investeringerne på det grønne område. I stedet bør strategien nå hele vejen rundt om dansk forskning: ”Det er på tide at etablere en ny national strategi for forskning og innovation, som fastlægger visionen, retningen og ambitionerne for dansk forskning i en årrække fremover,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. ”Strategien bør bygges på en bred politisk aftale, der også sikrer den offentlige finansiering til strategiens elementer, fx en forøgelse af de offentlige forskningsinvesteringer til 1,5 pct. af BNP,” fortsætter han. Der kan hentes inspiration til en sådan national strategi i ekspertpanelets analyser.

Selv om panelet ikke umiddelbart ser en brændende platform, så er der en række udfordringer at tage fat på. Panelet påpeger, at det danske innovationssystem bygger på nogle ret få store firmaer særligt inden for lægemiddelindustrien, og aktiviteten omsættes sjældent til mindre firmaer og entreprenører. Selv om Danmark har excellente forskningsresultater, så omsættes de ikke i tilstrækkelig grad i kommerciel innovation i SMV’er og startups. Og der tabes effektivitet, fordi der ikke koordineres nok med de private fonde, som finansierer en stigende del af forskningen og innovationen.

Panelet har 10 anbefalinger til, hvordan det danske innovationssystem kan forbedres. Der er bl.a. brug for at gøre universiteternes rolle i innovationssystemet tydeligere, og det samme gælder forskerparkerne. GTS’erne skal i højere grad samarbejde med andre aktører i systemet og har brug for en anden finansieringsmodel. Der er helt generelt brug for at udvikle bredere økosystemer, frem for at pengestrømmene løber inden for smallere projektorienterede spor. Endelig går en række anbefalinger på at styrke koordinationen på tværs af innovationssystemet. Fremtiden for de nævnte anbefalinger vil nok blive formet af, i hvilken grad de kan bruges til at styrke regeringens grønne dagsorden, som samtlige aktører i innovationssystemet må forventes at skulle forholde sig til.