Endelig tiltrængt håndsrækning til helt nye virksomheder

Det vækker glæde hos Akademikerne, når der med FL22 lanceres nye initiativer for helt nye iværksættere.

I FL22 spiller regeringen bl.a. ud med et initiativ,  der skal styrke dansk iværksætteri. Det drejer sig om etablering af en ordning for iværksættere i de tidligere faser. Regeringen lægger op til, at Vækstfonden til disse virksomheder kan medfinansiere op til 100 pct. af virksomhedens kapitalbehov inden for en låneramme på 3,10 mio.kr.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne udtaler:

”I Akademikerne synes vi, at det er vigtigt, at flere tør tage springet og starte virksomhed. Vi ved jo, at vores nye virksomheder bidrager afgørende til nettojobskabelsen og den samlede innovationskraft. Det er derfor positivt, at der på finansloven for 2022 er afsat midler til at understøtte virksomheder i opstartsfasen”, siger Lars Qvistgaard og fortsætter:

”Udspillet er en god begyndelse, og jeg ser gerne, at det bliver endnu bedre, fx ved at slække på krav om ekstern medfinansiering for at låne via Vækstfonden”.

Regeringen ligger også op til, at der fremover afsættes knap 10 mio. kr., som går til socioøkonomiske tiltag og iværksætteri.

”Vi ser flere og flere virksomheder starte med et almennyttigt formål, dvs. de producerer med henblik på at fremme et socialt formål. Ofte ansætter disse virksomheder medarbejdere, som pga. særlige evner eller behov har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at vores arbejdsmarked kan rumme udsatte grupper. De socioøkonomiske virksomheder viser på fineste vis, at de formår at kombinere sociale værdier med økonomisk drift. Akademikerne bakker derfor op om regeringens prioritering af denne type virksomheder i finanslovsudspillet, siger Lars Qvistgaard”.