Tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft

Danmark lever af viden, innovation, kreativitet og iværksætteri. Danske virksomheder kan ikke fortsætte deres positive udvikling, hvis de ikke får lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft, lyder det fra erhvervslivet. Regeringen foreslår derfor en række elementer, som skal gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft uden for EU/EØS. Det er positivt, at regeringen nu er villige til at se på, hvordan vi kan tiltrække og fastholde mere udenlandsk arbejdskraft. Kompetenceforsyningen er afgørende for virksomhederne. Aka-demikerne vil gerne være med til at skabe og påvirke de rammer, som sikrer, at virksomhederne kan realisere deres vækstpotentiale.

 

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, understreger: ”Akademikerne vil meget gerne være med til at understøtte, at der fortsat skabes nye virksomheder og forretningskoncepter, samt at danske virksomheder har de bedste muligheder for at udvikle sig. Regeringens udspil rummer flere gode forslag. Bl.a. foreslår regeringen nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal se på en styrkelse af tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft for starts-up virksomheder. Akademikerne deltager gerne i en sådan arbejdsgruppe.”

Af andre positive forslag kan nævnes en forenkling af reglerne for forskere og ph.d.-studerende, bedre fastholdelse af internationale dimittender og nye tiltag vedrørende hjælp til arbejdsgivere, så de ikke uforvarende ansætter ulovlig arbejdskraft. Akademikerne ser også positivt på forslaget om mere fleksible regler for arbejdstid, dvs. at minimumsgrænsen sættes ned til 30 timer, men beløbsgrænsen bør uanset fastholdes på det nuværende niveau.

Til gengæld er vi uforstående overfor behovet for at ændre på fast-track ordningen, dvs. at sænke minimumskravet for virksomhedsstørrelsen fra 20-5 ansatte. Før ordningen ændres, bør behovet for at sænke minimumskravet til virksomhederne dokumenteres.

Akademikere ser også en række problemer i regeringens udspil:

  • Forslaget om at etablere en regional positivliste ser vi ikke et behov for. Det er afgørende, at vi arbejder målrettet på sikre, at det nationale arbejdsmarked fungerer, indenvi henter udenlandsk arbejdskraft ind – helt konkret er der fx behov for samtænkning af arbejdsmarkedet på Sjælland og Hovedstaden.
  • Forslaget om at det skal være muligt at overtræde certificeringsordningen tre gange, inden certificeringen inddrages, kan Akademikerne heller ikke bakke op om, da det vil underminere hele grundtanken i ordningen.
  • En afskaffelse af kravet om en dansk bankkonto er heller ikke den rigtige vej at gå. Med de moderne digitale muligheder i bankerne må det være muligt at oprette midlertidige konti til udenlandskarbejdskraft både hurtigt og smidigt.

Selv om regeringens udspil rummer flere positive forslag, kan der gøres mere. Akademikernes Vækst- og Beskæftigelsesudvalg har allerede drøftet en lang række tiltag, som nemt kan iværksættes for at sikre, at Danmark i højere grad åbner sig mod udlandet. Vi vil derfor foreslå regeringen at arbejde med følgende tematikker:

  1. Danskere, som bor og arbejder i udlandet, skal have større incitament til at vende retur.
  2. Branding af danske styrkepositioner i udlandet kan tydeliggøre, at Danmark er et åbent land med et stærkt erhvervsliv og gode karrieremuligheder.
  3. For familier er det muligt, at begge partnere kan arbejde – også i høje stillinger.
  4. Mulighed for en god work-life balance.
  5. Genindførelse af gratis danskkurser for alle udenlandske arbejdere og studerende.
  6. Fjernelse af tilknytningskravet, så danskere tilskyndes at rejse ud for at arbejde – det danner stærke netværk til højtkvalificerede udlændinge, hvilket vil lette det for arbejdsgiverne i Danmark siden hen at tiltrække og fastholde de dygtigste talenter på globalt plan.

Akademikerne ser frem til at indgå i et samarbejde, så vi sikrer os, at Danmark ikke lukker sig om sig selv.

”Vi kan sammen forbedre mulighederne for at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til det danske erhvervsliv, som ikke kompromitterer den danske model og sikrer høj konkurrencekraft i Danmark” afslutter Lars Qvistgaard.