Forskningsforlig giver stabilitet i bevillingerne

Dagens forskningsforlig sikrer 770 mio. kr. til forskningen, og derved fastholdes stabiliteten omkring de mange initiativer inden for strategisk forskning, fri forskning og innovation. Set fra AC er der i den nuværende økonomiske situation grund til at være tilfreds med, at politikerne i det store hele har fundet penge til at undgå besparelser på forskernes eksternt finansierede projekter og de velfungerende innovationsordninger.

Regeringen har indgået forliget om fordeling af forskningsreserven for 2012 med Enhedslisten og Liberal Alliance. Aftalen kunne dog ikke komme på plads uden at der blev fundet yderligere finansiering fra andre områder. Så med denne aftale om at fordele penge til forskningen forpligter forligspartierne sig altså også til besparelser på tilskuddene til høreapparater og håndkøbsmedicin på i alt 169 mio. kr. i 2013.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti kom ikke med i forliget, og det kan både skyldes utilfredshed med regeringens forslag om at beskære Højteknologifonden med 240 mio. kr. og en kritisk tilgang til finansieringen af forliget. Med aftalen blev der dog fundet 45 mio. til Højteknologifonden, men det har tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt for de tre partier. Der er således tale om en bred aftale politisk set, men ikke en aftale med helt samme stærke legitimitet som sidste år, hvor samtlige partier var med.

Bemærk også at denne aftale ikke giver nogen sikkerhed for, at regeringens forslag om basismidler på 889 mio. kr. i 2013, samt den treårige budgettering af basismidler universiteterne, bliver vedtaget. Aftaler om denne del af forskningsmidlerne indgår ikke som en del af aftalen om forskningsreserven, men AC ser meget frem til, at der også bliver indgået en aftale om at sikre stabilitet i universiteternes basismidler.

Den strategiske forskning opretholder bevillingsniveauet
Det Strategiske Forskningsråd får i alt 200 mio. kr. til forskning inden for miljøteknologi, sundhed, fødevarer og produktion, og to udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljøområdet og det grønne område får 70 mio. kr. Bl.a. her har Enhedslisten sat sine fingeraftryk på aftalen ved at sikre penge til økologisk forskning. Lidt overraskende er det, at der i forhold til regeringens forslag tages 65 mio. fra Det Strategiske Forskningsråd til forskning i fremtidens energisystemer for at give 45 mio. til Højteknologifonden til energiforskning og 20 mio. til fødevareforskning.

Den frie forskning får støtte fra politikerne
Det Frie Forskningsråd får tilført 163 mio. kr., herunder 92 mio. kr. til karriereprogrammet Sapere Aude. Det er noget mere end i regeringens første forslag til fordeling, og det må opfattes som en solid politisk håndsrækning fra forligspartierne. Rådet får stadig 26 mio. kr. mindre end i 2012, men det må siges at være nådigt sluppet i betragtning af, hvad der var lagt op til tidligere i forløbet. AC finder det positivt, at der således er markeret opbakning til den frie forskning og til rådets aktiviteter.

Det kan også bemærkes, at den bebudede besparelse på 3,2 mio. kr. på Lektoratsordningen, som regeringen havde lagt op til, ikke gennemføres.

Innovationsaktiviteterne mister flest penge
Til innovation og entreprenørskab er der samlet afsat 267 mio. kr. i 2013, hvilket ser ud til at indebære en besparelse på ca. 60 mio. kr. i forhold til 2012. GTS får 62 mio. kr. og opnår dermed en bevilling på niveau med sidste år. Til erhvervsPhD-ordningen afsættes der 10 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. mindre end i 2012. Nedskæringen skyldes sandsynligvis, at ordningen deler konto med videnpilotordningen, som allerede tidligere på året er blevet tilført ekstra midler også for 2013.

Innovationsmiljøerne får tilført 95 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. mindre end i 2012. AC finder det dog meget positivt, at det understreges, at midlerne skal anvendes i den helt tidlige fase af virksomhedernes udvikling. Det formuleres således direkte i aftalen, der er behov for, at innovationsmiljøerne i højere grad kan bistå iværksættervirksomhederne med kapital, sparring og hjælp til at finde private investorer.

Innovationsprojekter og innovationsnetværk får samlet set kun tilført 75 mio. kr., så der her bliver tale om en besparelse i omegnen af 50 mio. kr. i forhold til 2012. Det bliver dermed disse to ordninger, sammen med Det frie Forskningsråd, som bærer det største tab af midler i forhold til 2012 med denne forskningsaftale.

Positiv forenkling
Endelig finder AC det meget positivt, at der med denne aftale må forventes at være sat punktum for to ordninger, som hidtil har fået midler fra forskningsreserven, nemlig Matchfonden og præmieringen af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde. Det drejer sig i begge tilfælde om ordninger som tildeler universiteterne basismidler efter bestemte kriterier. AC er meget tilfreds med, at der således skabes større enkelhed omkring tildelingen af basismidler ved at afskaffe disse særlige fordelingsordninger.

Læs aftalen her

Mere information:
Chefkonsulent Karen Skytte, tlf. 22 49 58 65