Godt for højtuddannede med flere penge til nye kompetencer i SMV’erne

Erhvervsfremmebestyrelsen har netop offentliggjort Danmarks nye strategi for erhvervsfremme 2020-2023, som danner ramme for, hvordan de offentlige erhvervsmidler og strukturfonde bliver udmøntet. Nu skal barren løftes for en erhvervsudvikling, der sikrer ny viden til virksomheder over hele landet. Akademikerne mener, at Danmarks styrkeposition på klima, grøn omstilling og digitalisering er på spil, medmindre blikket for SMV’ernes nøglerolle hjælpes på vej ved øget fokus på behovet for nye kompetencer til bistå forandringsprocessen.

 

Strategien har styrket sit fokus på at skabe bedre betingelser for udviklingen i SMV’erne gennem tilførsel af højtspecialiserede kompetencer. Styrket erhvervsudvikling i Danmark kræver, at virksomhederne udvikler nye produkter og services, som efterspørges på markedet, og at de formår at gribe de kommercielle muligheder, som den grønne og digitale omstilling giver dem. En central forudsætning for at lykkes med dette er, at virksomhederne er i stand til at sætte det helt rigtige hold af medarbejdere med ny viden og de rigtige kompetencer til at løse de komplekse krav, kunderne har til både produkter og services.

. ”Jeg er glad for, at der bliver bedre muligheder til at støtte virksomhederne med at tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere med de rette kompetencer – dog undrer det mig såre, at der i så høj grad lægges vægt på de internationale talenter. Det er også nødvendigt at arbejde mere med, hvordan vi får knyttet viden og kompetencer fra de store uddannelsesbyer tættere på virksomheder i hele landet.” udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Og nu er det vigtigt, at vi hurtigt får ordene omsat til handling og sætter ambitionerne højt i erhvervfremmen. Både på den grønne omstilling og i arbejdet med digitalisering er der brug for øget fokus på udvikling, hvis danske arbejdspladser skal forblive forrest i feltet:

”Klimaudfordringerne og digitaliseringen kræver radikal omstilling i alle typer virksomheder – især de mange mindre virksomheder, det kræver flere højtkvalificerede medarbejdere og ny adfærd for den enkelte såvel som på tværs af virksomhed – og i hele samfundet. Vi har mere end nogensinde brug for ny viden, nytænkning og stærkere samarbejder på tværs for at realisere de ambitioner. Her spiller akademikerne en central rolle – og særligt SMV’erne har stadig brug for hjælp til at navigere i udbuddet af dyb faglig viden, nye metoder og innovationskraft for det er afgørende for den grønne og digitale omstilling i Danmark, at SMV’erne kommer godt med”, uddyber Lars Qvistgaard.

Ønsker du at blive klogere på emnet erhvervsudvikling og klima?

Tirsdag den 17. marts 2020 holder Akademikerne vækst- og beskæftigelseskonference under overskriften. ”Giver grøn vækst og omstilling egentlig beskæftigelse”. Det kan du læse mere om her.