Kollerup invite­rede til iværksæt­ter­for­hand­linger i 2020, men der er intet sket

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne. Bragt i Børsen d.15 december 2022.

I august 2020 annoncerede erhvervsminister Simon Kollerup (S), at han ville invitere til forhandlinger om at styrke rammevilkårene for danske iværksættere. Her lang tid efter mangler der stadig forhandlinger, og der kom aldrig et resultat.

Jeg foreslår derfor, at et ambitiøst iværksætterudspil er noget af det første, den kommende regering tager fat på. Det behøver hverken at være svært eller at medføre et behov for, at der opfindes den dybe tallerken – mindre kan også gøre. F.eks. kan man finde guld på gaden ved blot at opskalere eksisterende tiltag og følge frikommuneforsøget bedre til dørs.

Der er et stort potentiale i Danmark i, at flere prøver kræfter med at starte egen virksomhed og får succes. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af unge iværksættere er steget fra 16 pct. i 2010 til 21 pct. i 2020. Det er positivt, at så mange unge føler sig udrustede via deres uddannelse til at gå iværksættervejen.

Andelen er dog ujævnt fordelt, og resten af landet halter efter udviklingen i både København og Nordjylland. Og faktisk er det Nordjylland, der har taget førertrøjen med den største stigning, her er andelen vokset fra 16 pct. til 23 pct. i årene fra 2010 til 2020.

Men i Nordjylland har de også prioriteret og målrettet arbejdet med at understøtte unge nye iværksættere i en længere årrække. Det har givet bonus, for der er brug for bedre vilkår for at komme i mål med at sikre styrket iværksætteri.

Nordjyllands succes er bl.a. kommet i hus igennem programmet “Innovativ vækst”, hvor udvalgte nyuddannede har deltaget i et 26-ugers skræddersyet iværksætterforløb. Og resultaterne taler for sig selv: 75 pct. af deltagerne er blevet selvforsørgende, og den årlige økonomiske nettogevinst for programmet og regionen i form af øget vækst og nye job lyder på ca. 17 mio. kr.

Eksemplet i Nordjylland viser, at det betaler sig med et fokus på iværksætteri som en vej til regional udvikling. Men det skal ske på de rette betingelser.

For det første skal der satses på de rigtige. I “Innovativ vækst” har iværksætterforløbet været opdelt i tre faser, og efter hver fase er 10-15 pct. af deltagerne blevet frasorteret, enten fordi det viser sig, at de ikke er klar til at starte virksomhed, eller fordi de er flyvefærdige og har fundet investorer og ikke længere har brug for den støtte, som programmet tilbyder.

Det er vigtigt, at ikke kun lysten, men også kompetencerne er til stede til at udvikle egen virksomhed. For det andet kræver det viljen til investeringer fra politisk hold. De positive erfaringer fra iværksætterprogrammet bygger nemlig på to forudsætninger: Aalborg Kommune er frikommune og har derfor haft mulighed at sikre, at dimittenderne fortsat har kunnet modtage dagpenge, mens de på fuld tid arbejdede med at starte egen virksomhed. Samtidig stammer en del af programmets grundfinansiering fra EU-midler.

Ambitiøst udspil

Desværre må det succesfulde iværksætterprogram lukke pr. 1. januar 2023, fordi netop disse to grundforudsætninger bortfalder. Trods lovord om værdien af forsøget med frikommuner har den tidligere regering valgt, at Aalborg fratages sin status, og at der i stedet kun godkendes nye kommuner på beskæftigelsesområdet i 2023: i alt fire ud af hele 51 ansøgende kommuner.

Det virker ikke meningsfuldt. Samtidig bortfalder muligheden for den delvise finansiering af ordningen via EU-midler på grund af et nyt regelsæt for administration.

I Akademikerne opfordrer vi derfor en ny regering til at komme i arbejdstøjet på området. Der er brug for et nyt, ambitiøst iværksætterudspil. Og der er brug for at udvide frikommuneordningen og at sikre, at der afsættes midler til at understøtte unge, dygtige iværksættere.

Jeg ved, at flere af landets store kommuner allerede står på spring til at komme i gang, netop inspireret af “Innovativ vækst” i Nordjylland. Vi står med udsigt til en god forretning – både for den enkelte og udviklingen af hele det regionale Danmark – som vi ikke bør lade glide fra os.