Ledighed April 2020

Corona-krisen forårsager stigende ledighed på det akademiske arbejdsmarked
Ledighedstallene for det akademiske arbejdsmarked bærer nu tydeligt præg af Corona-krisen. Ledigheden steg fra 17.450 bruttoledige i marts til 19.283 bruttoledige i april, svarende til stigning på 0,6 procentpoint. Det skal ses i lyset af, at der i tidligere år har været fald i ledighedsprocenten i samme periode. Udviklingen fra marts til april måned 2020 viser på den måde en sæsonkorrigeret stigning på 1 procentpoint.

Udviklingen skal ses på baggrund af, at der også fra februar til marts var tale om en stigning i ledighedsprocenten, ligeledes en periode, hvor der i tidligere år var tale om et fald. Samlet set er den sæsonkorrigerede ledighed for det akademiske arbejdsmarked steget med 1,3 procentpoint fra februar til april.

Den stigende ledighed ses indenfor alle aldersgrupper og anciennitetsgrupper. Størst stigning ses dog for de unge og de nyuddannede. Corona-krisen har påvirket forskelligt regionerne imellem. Den største stigning i procentpoint ses i Østjylland, hvor bruttoledighedsprocenten for denne måned er 6,8 pct., hvilket er 1,8 procentpoint højere end for april måned sidste år. Dette svarer til en stigning på 1.129 fuldtidspersoner.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format