Ledighed August 2020

Coronakrisen rammer nyuddannede akademikere hårdt
Bruttoarbejdsløsheden blandt de akademikere, som har færdiggjort deres uddannelse inden for de sidste 12 måneder – er i august måned på 40 pct. Dette er 3 og 4 procentpoint højere end for henholdsvis ét og to år siden, jf. figuren. Således er godt 1.300 flere nyuddannede ledige i august i år end august sidste år. Herved er godt 9.000 nyuddannede akademikere ledige i august i år.

Coronakrisen har præget ledigheden blandt nyuddannede akademikere
Bruttoledigheden blandt nyuddannede akademikere var tilbage i januar og februar end tidligere år. Coronakrisen indtog i marts måned medførte stigende ledighed blandt nyuddannede akademikere, hvorved kurven for disses bruttoledighed har bevæget sig op over kurvene for tidligere år, jf. figuren.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format