Ledighed Februar 2020

NB! Opgørelsen dækker perioden før COVID-19 begyndte at sætte sine spor på arbejdsmarkedet.

Faldende ledighed for seneste årgang sommerdimittender
De nyuddannede som dimitterede forrige sommer, har i februar 2020 en ledighed på 24,2%. Gruppen kaldes også for sommerdimittenderne, og defineres som personer, der har færdiggjort deres uddannelse i sommermånederne juni, juli eller august. Februar måned markerer herved seks måneder efter dimission og antallet af forsikrede og disses tilhørende bruttoledighedsprocent, for netop februar måned, fremgår i figuren for de seneste fem årgange af sommerdimittender.

Antallet af forsikrede sommerdimittender efter seks måneder er forholdsvist uforandret med udtagelse af en markant stigning fra sommerdimittenderne 2015 til sommerdimittenderne 2016. Bruttoledighedsprocenten efter seks måneder er for sommerdimittenderne 2019 den laveste blandt de seneste 5 årgange af sommerdimittender, med en bruttoledighedsprocent på 24,2 pct. Med omtrent det samme antal forsikrede som de tidligere årgange er dette et udtryk for et reelt lavere ledighedsniveau for sommerdimittenderne 2019.

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format