Ledighed Juli 2019

Forskellige metoder giver forskellige procentandele

 

Der findes forskellige måder at opgøre dimittendledigheden på. Hvornår man definerer færdiguddannede som værende dimittender, og hvordan man så i øvrigt estimerer på denne afgrænsning, gør en stor forskel for den ledighedsprocent man beregner for di-mittendledigheden. Det er vigtigt at have in mente når man aflæser og tolker på tal vedrørende dimittendledighed.

Overordnet set, så viser ledigheden for dimittender betydelige fald fra kvartal til kvartal. Jo flere kvartaler det er siden dimissionen, jo lavere ledighedsprocent.

Ledigheden kan udtrykkes som et gennemsnit over større grupper af dimittender. De to vandrette linjer illustrerer et gennemsnit af henholdsvis gruppen af dimittender det første år henholdsvis dem der dimitterede for fire til syv kvartaler siden. Førstnævnte måler søgeledigheden for dimittendernes første år på arbejdsmarkedet. Den viser en forholdsvis høj ledighedsgrad på 38 pct. Den gennem-snitlige ledighed for dem der har været på arbejdsmarkedet mellem fire og syv kvartaler, har et betydeligt lavere niveau på 17,7 pct. Den opgørelsesmetode anvendes bl.a. af UFM.

Af figuren fremgår også ledighedsprocenten efter et og to år. Disse estimater er opnået ved at se på hvor mange af dem, som di-mitterede for præcis ét, eller to, år siden som er ledige i juli 2019. Gøres dimittendledigheden op på denne måde er den 19,3 pct. og 10,7 pct. efter hhv. et og to år.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format