Ledighed Juli 2020

Stabil udvikling i ledigheden på det akademiske arbejdsmarked
Bruttoledighedsprocenten for juli måned er 6,6 pct., hvilket er på niveau med juni måned og 0,2 procentpoint lavere end for maj måned. Dette svarer til omring 500 færre bruttoledige i juli måned end i maj måned. Til trods for dette lille fald er omtrent 5.900 flere bruttoledige i juli måned i år sammenlignet med juli måned i fjor.

Corona-krisen præger fortsat det akademiske arbejdsmarked via det høje niveau for ledigheden – men det lader til, at bruttoledighed har stabiliseret sig omkring dette niveau de seneste tre måneder. Således er udviklingen i bruttoledigheden de seneste tre måneder i tråd med tidligere års tendenser.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format