Ledighed Juni 2020

Corona-krisen præger fortsat det akademiske arbejdsmarked
Ledigheden på det akademiske arbejdsmarked bærer fortsat præg af Corona-krisen. Bruttoledighedsprocenten for juni måned er 6,6 pct., hvilket er 1,6 procentpoint højere end for samme måned sidste år – det svarer til omtrent 7.000 flere bruttoledige i juni måned i år.

På trods af, at bruttoledighedsprocenten er markant højere for juni måned i år – sammenlignet med juni måned sidste år – er ledigheden faldet med 0,3 procentpoint i forhold til maj måned. Det skal ses i lyset af, ledigheden sidste år steg fra maj til juni. Herved er forskellen – for juni måned – i bruttoledighedsprocenten mellem 2019 og 2020 blevet mindre, sammenlignet med forskellen for maj måned. Fra februar til maj er dette gab mellem de to år kun blevet større, jf. det skraverede område i figuren.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format