Ledighedsstatistik April 2021

Relativt større ledighed i de store uddannelsesbyer

Af figuren fremgår det, at de fire store uddannelsesbyer – Aalborg, Aarhus, Odense og København – alle ligger i top-10 over de kommuner med højest ledighed. Dette er en naturlig konsekvens af det store antal nyuddannede, som uddanner og bosætter sig her. Af de fire byer har Odense den højeste ledighedsprocent med 7,9 pct. I absolutte termer (fuldtidspersoner) er ledigheden højeste i København, hvor 6.111 var ledige i april måned.

Ser vi på ledigheden på et mere overordnet niveau er 5,3 pct. af de forsikrede akademikere ledige – hvilket svarer til 18.976 fuldtidspersoner. Dette er det laveste niveau for ledigheden siden marts 2020. Ledigheden er i øvrigt faldet med godt 1.300 fuldtidspersoner fra marts til april.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format