Ledighedsstatistik August 2021

Laveste ledighed blandt sommerdimittender siden 2010

Sommerdimittender defineres som akademikere, der færdiggør deres uddannelse i sommermånederne juni, juli og august. Deres ledighed følger vi i 12 måneder efter dimission. Figuren viser bruttoledighedsprocenten for sommerdimittender for årgang 2010-2020.

Bruttoledigheden blandt Akademikere, der dimitterede i sommeren 2020, ligger på 12,5 pct. et år efter dimission, hvilket svarer til 1.411 bruttoledige. Det er det laveste ledighedsniveau i 10 år. Den lave ledighed er til trods for, at godt 7.500 flere akademikere blev færdiguddannet i sommeren 2020, sammenlignet med årgang 2010. Herved er der en større andel af de nyuddannede akademikere, der er i arbejde 12 måneder efter dimission.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format