Ledighedsstatistik December 2020

Flere ledige nyuddannede end tidligere

Antallet af ledige nyuddannede (som har færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder) akademikere er højere i december i år end de to foregående år. Således er 6.266 nyuddannede akademikere (i fuldtidspersoner) ledige i denne måned. Dette er 405 og 647 flere ledige nyuddannede end hhv. 2019 og 2018.

Nyuddannede akademikere blev hårdt ramt af Corona-krisen i året 2020. Ledigheden blandt disse toppede i juli, i tråd med tidligere årgange, men ramte et højere niveau. Fra juli til december er antallet af ledige faldet i tråd med tidligere årgange, men har kontinuerligt ligget på et højere niveau.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format