Ledighedsstatistik December 2021

Markant lavere ledighed blandt nyuddannede akademikere i 2021

Andelen af ledige nyuddannede (som har færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste 12 måneder) akademikere er markant lavere i december i år sammenlignet med december i de to foregående år. Således er 17,8 pct. nyuddannede akademikere (i fuldtidspersoner) ledige i denne måned. Dette er 11,1 og 12 procentpoint lavere end hhv. 2020 og 2019.

Af figuren fremgår det, at ledigheden blandt nyuddannede akademikere er faldet kraftigere i andet halvår af 2021 sammenlignet med andet halvår i 2020 og 2019. Således er ledigheden for nyuddannede akademikere faldt med 15,9 procentpoint fra juli til december i   2021, mens de tilsvarende fald i 2020 og 2019 er hhv. er 11,5 og 6,3 procentpoint.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format      Flere ledighedsstatistikker