Ledighedsstatistik Februar 2021

Et år efter Corona-krisens udbrud er ledigheden blandt akademikere fortsat på et højt niveau

Fra Corona-krisen begyndelse i starten af marts 2020 – og frem mod maj 2020 – steg bruttoledigheden blandt akademikere med hele 6.101 personer. Fra maj til oktober faldt ledigheden med knap 2.000personer, hvorefter bruttoledigheden igen begyndte at stige. I februar 2021, omtrent et år efter Corona-pandemiens udbrud, er der nu 21.949 bruttoledige akademikere, hvilket er godt 5.000 flere ledige sammenlignet med februar 2020. Figuren viser stigningen i bruttoledigheden fra Corona-krisens begyndelse og at bruttoledigheden har ligget på et kontinuerligt højt niveau siden maj 2020.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format