Ledighedsstatistik Februar 2022

Markant Lavere ledighed blandt akademiske sommerdimittender.

Sommerdimittender defineres som akademikere, der færdiggør deres uddannelse i sommermånederne juni, juli og august. Figuren viser bruttoledighedsprocenten for sommerdimittender for årgang 2001-2021 seks måneder efter dimission, dvs. i februar måned.

Bruttoledigheden blandt akademikere, der dimitterede i sommeren 2021, ligger på 14,3 procent. Dette er 11 procentpoint lavere end årgangen af sommerdimittender 2020 seks måneder efter dimission, hvilket er det største fald mellem to årgange nogensinde. Herved er 6 ud af 7 akademikere i beskæftigelse seks måneder efter dimission. Historisk set er bruttoledigheden også lav – således er bruttoledigheden kun ét procentpoint højere sammenlignet med sommerdimittenderne fra 2007, som målte den hidtil laveste bruttoledig-hed seks måneder efter dimission. Bruttoledigheden er den laveste siden 2008. De akademiske sommerdimittender fra årgang 2021 kommer altså hurtigere i arbejde end tidligere årgange, hvilket vidner om en stigende efterspørgsel efter akademikere på det danske arbejdsmarked.

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format         Se alle ledighedsstatistikker her