Ledighedsstatistik Januar 2021

Corona-krisen rammer bredt på det akademiske arbejdsmarked

Ledigheden er højere i januar 2021 end januar 2020 – og dette på tværs af forskellige grupper på det akademiske arbejdsmarked. Således er bruttoledighedsprocenten for alle akademikere 6,2 pct. i januar 2021, hvilket er 1 procentpoint højere, end samme måned sidste år. Gruppen af akademikere, som dimitterede for mere end to år siden (øvrige), har oplevet en stor stigning i ledigheden det sidste år, jf. figuren. Blandt disse er antallet af fuldtidsledige 10.710 i januar 2021, hvilket er 3.236 flere end i januar 2020.  Figuren viser også, at stigningen i ledigheden for denne gruppe, som konsekvens af Corona-krisens indtog i marts 2020, er mere vedholdent, end for de to andre grupper i figuren. Således har ledigheden for denne gruppe ligget på et kontinuerligt højt niveau siden maj 2020.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format