Ledighedsstatistik Januar 2022

Ledigheden blandt nyuddannede er den laveste i 10 år.

Januar er en af de måneder, hvor ledigheden blandt nyuddannede akademikere er højst, da en stor del dimitterer i denne måned. Nyuddannedes ledighed måles ved at se på ledigheden i en given måned for personer, som har færdiggjort deres uddannelse indenfor de seneste 12 måneder.

Januar 2022 er den januar i 10 år, hvor ledighedsprocenten blandt nyuddannede er lavest, med en ledighedsprocent på 18,6 pct. Dette tal er 8,4 pct. point lavere end i januar 2021. Den generelle tendens for nyuddannedes ledighed i januar har været stigende fra 2011 og frem imod 2018, hvorefter den er stagneret indtil faldet i januar 2022.

Gjort op i fuldtidspersoner – og ikke i procent – er ledigheden blandt nyuddannede ikke historisk lav i januar 2022. Dette skal dog ses i lyset af, at antallet af akademikere er højere i dag end for 10 år siden. I januar 2022 var der 3.921 ledige nyuddannede – dette er det laveste antal siden 2015 og 1.962 færre end i januar 2021, hvor der var 5.883 ledige nyuddannede.

Den generelle ledighed blandt akademikere var i januar 2022 på 13.616 fuldtidspersoner. Dette svarer til 3,8 pct., hvilket er det laveste siden 2009, hvor ledigheden var på 2,7 pct.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format         Se alle ledighedsstatistikker her