Ledighedsstatistik Juli 2021

Ledigheden nærmer sig niveauet før coronakrisen

I juli 2021 var ca. 18.900 fuldtidspersoner ledige, hvilket er omtrent 2.400 flere end i juli 2019. I løbet af de sidste to år toppede ledigheden i maj 2020 med godt og vel 23.400 fuldtidsledige. Herfra har ledigheden været stødt faldende med undtagelse af et opsving omkring anden bølge i starten af året.

De stiplede linjer i figuren opdeler ledigheden på tid siden dimission. Heraf fremgår det, at personer, som er dimitteret for mere end to år siden endnu ikke er på niveau med før coronakrisen. Til gengæld er ledigheden blandt dem, som er dimitteret inden for de seneste to år, på niveau med før coronakrisen.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format