Ledighedsstatistik November 2021

Laveste ledighed blandt akademikere siden 2009

Ledigheden for det akademiske arbejdsmarked bevæger sig fortsat i nedadgående retning. Bruttoledighedsprocenten for November måned er 3,9 pct. hvilket svarer til 14.467 fuldtidspersoner. Dette er 7.250 færre ledige fuldtidspersoner sammenlignet med november måned 2020, hvor antallet af fuldtidsledig var 21.374 fuldtidspersoner, som svarer til 6 pct.

Ledigheden blandt akademikere er ikke blot lavere end umiddelbart før indtrædelsen af Coronakrisen – hvor ledighedsprocenten lå på 4,9 pct. – men er faktisk også på det laveste niveau siden 2009.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format       Ledighedsstatistik forside