Løn og takster

På denne del af Akademikernes hjemmeside kan findes oplysninger om lønudviklingen til brug for lønteknikere og andre interesserede.

 

Lønudvikling fra 1. kvartal 2008 til 3. kvartal 2019 (implicit lønindeks)

Lønudvikling fra 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2019 (Standardberegnet lønindeks)

Sammenligning af standardberegnet- og implicit lønindeks 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2019

 

Minimumstakster for foredrag/forelæsninger:

 

Akademikernes minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor

(Vedtaget af Akademikernes bestyrelse den 6. august 1974 og revideret den 31. marts 1992) Gælder fra den 1. april 2020 til den 30. september 2020

 

Minimumstakst for foredrag/forelæsninger à 45-60 min. Kr. 2.777,00 Minimumshonorering for deltagelse i efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time Kr. 833,00

 

Foregående periode::

Akademikernes minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor

(Vedtaget af Akademikernes bestyrelse den 6. august 1974 og revideret den 31. marts 1992) Gælder fra den 1. oktober 2019 til den 31. marts 2020

 

Minimumstakst for foredrag/forelæsninger à 45-60 min. Kr. 2.789,00 Minimumshonorering for deltagelse i efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time Kr. 837,00