Lønstrukturkomite: Nu er det tid til at blive klogere

Det vækker glæde hos formanden for Akademikerne, at regeringen nu har fremlagt et kommissorium for den nye lønstrukturkomite for den offentlige sektor, og dermed igangsat det længe ventede arbejde, efter opfordring fra de to hovedorganisationer på det danske arbejdsmarked, Akademikerne og FH. Lars Qvistgaard er tilfreds med, at der er lagt op til, at lønstrukturkomitéen skal skabe et godt og solidt, analytisk videngrundlag om lønstrukturer på tværs af arbejdsmarkedet.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

”Løndannelsen i den offentlige sektor er kompleks og har stor betydning ikke kun for de offentligt ansatte, men også for dynamikkerne på tværs af arbejdsmarkedet og dermed for den private sektors konkurrencekraft. Derfor er jeg glad for, at der nu er nedsat en lønstrukturkomite, som der er bred opbakning til såvel hos Akademikerne som i den anden hovedorganisation, FH, samt blandt arbejdsgiverne, KL, Danske Regioner, Medarbejderstyrelsen og Dansk Arbejdsgiverforening.”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Vi finder kun de rigtige løsninger gennem et grundigt analysearbejde, der sikrer et solidt videngrundlag. I den forbindelse er det godt, at der er fokus i kommissoriet på at tage udgangspunkt i Lønkommissionens redegørelse fra 2010 – det er det helt rigtige sted at starte, og vi glæder os til samarbejdet i komiteen”, siger Lars Qvistgaard.