Midler til iværksættere i ny politisk aftale

Det er glædeligt at se, at der er indgået en aftale ”Et grønnere, sundere og teknologisk stærkere Danmark” om allokering af forskningsreserven med så bred opbakning. I aftalen er der allokeret midler til iværksættere i de tidlige udviklingsfaser, mere præcist til henholdsvis Iværksættertilskudsordningen i Innovationsfonden og matchfinansiering i Vækstfonden.

Innofounder-programmet er målrettet nyuddannede iværksætterspirer og til trods for en stigning i antal af studerende, der gennemfører entreprenørskabsundervisning og starter virksomhed, så er der ikke sket en tilsvarende stigning i midlerne til denne målgruppe i Innovationsfondens Iværksættertilskudsordning.

”Det er på tide, at vi erkender, at vi har en stigende talentmasse blandt de studerende, som både har evner og  kompetencer til at starte virksomhed. Så vi ser derfor gerne, at der afsættes flere midler til denne gruppe iværksættere, som bidrager med højere omsætning, flere job og har højere produktivitet end andre iværksættere”, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Matchfinansieringen er en relativ ny ordning , som så dagens lys, da covid-19 ramte nye virksomheder ekstra hårdt. Matchfinansiering er målrettet videnbaserede iværksættere i de tidlige faser, hvor der ingen eller begrænset omsætning er. Det kan derfor være svært for denne type virksomheder at leve op til de krav, der stilles af pengeinstitutter for at få lån.  Ordningen gav mulighed for, at Vækstfonden kunne hjælpe med mellem 75 pct. og 100 pct. af virksomhedernes finansiering med lån.

”Når flere unge vælger en levevej, som virksomhedsejer fremfor et trygt lønmodtagerjob, så bør vi også som samfund økonomisk understøtte denne risikovillighed. For vi ved jo, at denne gruppe iværksættere skaber beskæftigelse til andre. Så det er en god og sund samfundsinvestering at give dem en håndsrækning i den svære opstartsfase. Vi vil derfor opfordre til, at der fremadrettet ikke alene bliver mulighed for at yde lån til dem, som har fået en eller flere investorer ombord, og dermed allerede har penge på lommen, men også at yde 100 pct. lånefinansiering til iværksættere med et særligt behov og stort potentiale. Vi ved bl.a. at det er det er tilfældet for mange biotek-startups”, siger Lars Qvistgaard.