Nødvendig trepart om kompensation ved corona

Trepartsaftalen er et vigtig middel til at sikre tryghed og et økonomisk sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet i en svær tid med tiltagende konsekvenser af en voksende coronasmitte. Hovedorganisationen Akademikerne opfordrer til fortsat bevågenhed på effekten af smittetallene henover de næste hårde måneder, og at holde muligheden åben for hurtigt at supplere aftalen med nye tiltag, hvis udviklingen måtte kalde på det. 

Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne, udtaler: “Coronasituationen gør det desværre igen nødvendigt, at vi giver arbejdsmarkedet nogle redskaber til takle de udfordringer, som virksomheder og ansatte samt selvstændige og freelancearbejdende forældre oplever. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi som arbejdsmarkedets parter indgår en bred aftale, som dækker hele arbejdsmarkedet, og som vil sikre dagpengerefusion til virksomhederne og dagpenge til selvstændige fra 1. fraværsdag ved coronasmitte og selvisolation. Oveni er forældre, når der ikke er andre muligheder, sikret dagpenge i forbindelse med pasning af hjemsendte børn”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

“Som det ser ud nu, risikerer corona igen at fylde meget på arbejdspladserne de kommende vintermåneder. Jeg forventer derfor også, at vi ude på de enkelte arbejdspladser kommer til at se, at der er en god og tæt dialog, hvor der bliver udvist hensyn til de særligt pressede forældre med hjemsendte børn, som ikke er blevet omfattet af ordningen, da de kan arbejde hjemmefra”, siger Lars Qvistgaard.

 

Kontakt:

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, 21 47 26 86

Tags: