På jagt efter det danske innovationspotentiale

AC peger i sit første indspil til innovationsstrategien på en virksomhedsnær indsats med fokus på højtuddannede, iværksætteri og øget samarbejde om forskning og udvikling.

Arbejdet med den kommende nationale innovationsstrategi, som blev skudt i gang i marts, er nu ved at bevæge sig op i gear, og et første udspil til en vision for innovationsstrategien ventes fra Uddannelsesministeriet i løbet af juni. AC bidrager på flere måder til arbejdet, og AC har netop indsendt et første skriftligt bidrag til det åbne forum for indspil til strategien på Uddannelsesministeriets hjemmeside.

I dette første indspil peger AC på fire centrale fokuspunkter:

Innovationsindsatsen skal tage udgangspunkt i virksomhedernes egne aktuelle betingelser og ressourcer
Der er brug for en rådgivning med fokus på virksomhedernes aktuelle behov og for en mere bredspektret innovationsrådgivning, end vi har I dag. Samtidig skal vi se generationsskifte i virksomhederne som en særlig mulighed for at sætte fokus på vækst og innovation.

De mange nye akademikere skal skabe innovation i virksomhederne
Uddannelsesniveauet i den private sektor på øges, og en vigtig vej til at styrke innovationen i virksomhederne er at ansætte flere højtuddannede – særligt i SMV’erne. Derfor er der også brug for, at flere universitetsuddannelser rettes mod erhvervslivet – og at uddannelserne generelt styrkes i retning af at de studerende skal ud og skabe deres eget job.

Akademiske iværksættere skaber vækst – deres vilkår for at starte virksomheder og få dem til at vokse, skal styrkes
Akademikere bliver oftere selvstændige end andre grupper og udgør et stort vækstpotentiale. Der er brug for bedre vilkår for freelancere og kombinatører, som starter egen virksomhed parallelt med et lønmodtagerjob – og for bedre adgang til kapital for vækstiværksættere.

Samarbejdet mellem videnpersoner og virksomheder skal styrkes i hele uddannelses- og innovationssystemet
Samarbejdet mellem universiteter og virksomheder må udbygges på alle niveauer, virksomhederne må tættere ind i undervisningen og der må være flere aktiviteter, hvor de studerende kan styrke deres evner for innovation og entreprenørskab.

Læs det samlede udspil