Partnerskaber og erhvervsklynger kan styrke VEU-systemet

Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse har i dag offentliggjort sine 13 anbefalinger, og der er positiv vægt på at skabe et mere velfungerende og sammenhængende VEU-system på tværs af niveauer, institutioner, og aktører. En række decentrale partnerskaber skal omfatte alle de eksisterende udbydere for at skabe bedre sammenhæng og overskuelighed i den regionale efteruddannelsesindsats, og der skal findes gode modeller for, hvordan erhvervsklynger kan inddrages i samarbejdet om at afdække specialiserede VEU-behov.

 

”I fremtiden får vi alle – fra ufaglærte til akademikere – behov for hurtigere og hurtigere at udvikle vores kompetencer, så de matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft.  Udfordringen for samfundet er at bidrage til at sikre et efter- og videreuddannelsesudbud, der matcher efterspørgslen, og et velfungerende VEU-system, der understøtter markedet, hvor der er behov for det”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. ”Derfor er det positivt, at ekspertgruppen har haft så stor fokus på, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i efter- og videreuddannelsesindsatsen, og jeg ser frem til at drøfte de forskellige modeller i de kommende trepartsforhandlinger.”

Ekspertgruppen foreslår også én indgang til voksen-, efter- og videreuddannelse i form at en samlet national platform med alle kurser og udbydere samlet – herunder også private udbydere. Gruppen foreslår desuden, at der i regi af Undervisningsministeriet oprettes et nationalt ”Kompetencepanel”, der skal fungere som en national analyse- og overvågningsinstans for hele VEU-systemet.

Endelig har ekspertgruppen også et forslag om, at der skabes et system med en personlig uddannelseskonto, som finansieres af arbejdsmarkedets parter. Forslaget er således en overenskomstmodel, som skal omfatte alle, der har en overenskomst, mens ansatte uden overenskomst må forhandle deres muligheder for opkvalificering, når de indgår ansættelseskontrakt.

”Virksomhederne mangler arbejdskraft, og efter- og videreuddannelse er ikke bare et persona-legode, men en nødvendighed for at alle i arbejdsstyrken kan sikre sig kompetencer, som virk-somhederne efterspørger”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne. ”Det er godt set af Ekspertgruppen, at der er behov for en styrket ramme for finansieringen af efter- og videreuddannelse. Jeg synes, at det er interessant at drøfte, om vi kan finde en god model for en eller anden form for personlig uddannelseskonto, der giver alle adgang til efter- og videreud-dannelse efter eget valg – men modellen bør også omfatte dem uden overenskomst som fx freelancere og honorarlønnede.”