Pas på med drastiske ændringer af universiteterne

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne

Det er glædeligt, at den nye regering har fokus på uddannelse. Og statsministeren havde ret, da hun i sin nytårstale fremhævede, at Danmark har brug for både faglærte og akademikere.

Men vi er i Akademikerne bekymrende over regeringens ideer om at halvere en lang række kandidatuddannelser. Store omvæltninger er mest relevante, hvis man vil løse et stort problem. Men det er vanskeligt at se, hvad det er for et problem, der skal løses.

  • Universitetskandidater arbejder hovedsageligt i private virksomheder, og der er stor efterspørgsel på dem. 62 pct. af de nyuddannede akademikere arbejdede i 2021 i private virksomheder, 38 pct. i den offentlige sektor.
  • Højtuddannede løfter nogle af samfundets vigtigste udfordringer i både den offentlige og den private sektor.
  • De yder et betydeligt økonomisk bidrag til fællesskabet. Finansministeriet har vist, at højtuddannede gennemsnitligt bidrager med 125.000 kr. årligt til de offentlige finanser over hele livet.
  • De har høj og stabil beskæftigelse, selv om der – for universitetsuddannede som for andre – er plads til forbedringer i overgangen fra studie til arbejde. 67 pct. af de højtuddannede er i beskæftigelse to år efter endt uddannelse ifølge Danmarks Statistiks seneste tal. Det er flere end for andre uddannelsesgrupper, og den primære grund til, at tallet ikke er højere, er, at mange højtuddannede fraflytter landet.

Når vi og mange andre er kritiske over for forslaget om at forkorte kandidatuddannelserne, skyldes det ikke modvilje mod forandringer. Reformer er – hvis de gennemføres hensigtsmæssigt – en vigtig kilde til velstand og velfærd, og universiteterne skal selvfølgelig ikke friholdes for enhver pris.

Men udgangspunktet bør være, at universitetsuddannelserne er en succeshistorie. Pas på med at lave drastiske ændringer. Regeringen bør indlede en dialog med sektoren og arbejdsmarkedets parter for at sikre, at universiteterne også i fremtiden kan levere uddannelser af høj kvalitet og relevans for det private og offentlige arbejdsmarked.