vindmoellepark

Positivt at regeringen øger ambitionerne for grøn forskning

Regeringen har bebudet, at den med finansloven for 2020 ønsker at øge investeringerne i grøn forskning med 1 mia. kr. Det er en rigtig god nyhed, at der nu bliver flere forskningsmidler til at løfte udfordringerne på bl.a. klimaområdet, hvor centrale områder af samfundsøkonomien som landbruget og transportsektoren i den grad trænger til at finde nye løsninger for at mindske udslippet af drivhusgasser. Det er til gengæld ikke så god en nyhed, at nogle af pengene skal tages fra andre dele af forskningssystemet.

 

”Regeringen kommer godt fra start, når den vil afsætte en ekstra mia. kr. til grøn forskning allerede på finansloven for 2020. Det er den gode nyhed. Den dårlige nyhed er så, at nogle af pengene skal hentes fra andre dele af forskningen, fx fra Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden. Det er ikke godt, hvis den grønne forskningsindsats bliver en gøgeunge, der skubber andre forskningsprojekter ud af reden. Derfor må vi arbejde for, at forskningsmidlerne øges med 1 mia. kr. samlet set, og vi ser gerne en målsætning om, at de offentlige forskningsmidler kommer til at udgøre 1,5 pct. af BNP i 2030. Desuden må vi satse på en tværfaglig tilgang, hvor samtlige forskningsområder kan bidrage til de grønne løsninger,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Med det nye forslag til ekstra investeringer på 1 mia. kr. til grøn forskning vil den udgøre i alt 2,175 mia. kr. Men det er ikke alt sammen nye penge til forskning. De 630 mio. kr. kommer ved, at forskningsreserven hæves for 2020, og det må man formode er nye penge. De resterende 370 mio. skal ifølge regeringens forslag findes ved, at der skæres 200 mio. kr. på Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden og ved at staten dropper sin støtte til de såkaldte Pionércentre. Fordelingen af de nye midler forventes at komme til at foregå i forhandling med de øvrige partier om forskningsreserven, og Akademikerne vil gerne opfordre partierne til, at der bliver fundet yderligere midler, så den frie forskning ikke igen skal beskæres, sådan som det flere gange var tilfældet under den tidligere regering.