Regeringen spiller hasard med arbejdsmiljøet og coronahåndteringen for hundredtusindvis af lønmodtagere

Når regeringen fredag den 12. november tager hul på trepartsforhandlinger med Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation om muligheden for, at arbejdsgiver kan kræve at se coronapas fra medarbejderne, vil en betydelig del af arbejdstagerne i Danmark ikke være repræsenteret. Akademikerne, der er hovedorganisation for ca. 450.000 medlemmer med en videregående uddannelse, er endnu en gang ikke inviteret af regeringen, som dermed lukker øjnene for, at store dele af det danske arbejdsmarked ikke vil være favnet af den løsning, som man måtte finde frem til ved bordet.

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, udtaler:

”Det er uforståeligt, at regeringen ignorerer, at der findes medarbejdere med lang videregående uddannelse i sundhedssektoren, i eksporterhvervene, i uddannelsessektoren, de liberale erhverv, eller klinikere som fx tandlæger og fysioterapeuter. I det hele taget medarbejdere på alle de dele af arbejdsmarkedet, hvor det kan være relevant for en arbejdsgiver at få mulighed for at kræve at se et gyldigt coronapas af medarbejderne. Det burde være i alle parters interesse, at man arbejder sammen om et sikkert og trygt arbejdsmiljø. Ved at insistere på kun at tale med repræsentanter for visse lønmodtagergrupper, insisterer regeringen igen på kun at lave løsninger for noget af arbejdsmarkedet i stedet for at sikre tværgående sammenhæng i reglerne”, siger Lars Qvistgaard.

I foråret 2021 problematiserede Akademikerne, at regeringen i 20 ud af 27 tilfælde har valgt ikke at inkludere de højtuddannedes hovedorganisation, men kun at invitere Fagbevægelsens Hovedorganisation, når problemstillingerne på arbejdsmarkedet skal diskuteres. Der er 2.8 mio. lønmodtagere i Danmark. Men når regeringen alene inviterer Fagbevægelsens Hovedorganisation med en repræsentation på 1.3 mio. lønmodtagere, så betyder det, at det er under halvdelen af arbejdsmarkedet, der bliver lavet aftale med.

”I bund og grund handler det også om kvaliteten af coronaindsatsen i samfundet. Vi og vores medlemmer vil gå meget langt for at sikre, at samfundet og arbejdsmarkedet kommer godt igennem også den forestående coronavinter. Men det er indlysende, at det svækker tilliden til regeringen, når de forhandler om helt nye rammer for, hvad arbejdsgiver skal have adgang til af helbredsoplysninger, uden at inddrage Akademikerne og de andre organisationer, der repræsenterer lønmodtagerne. De løsninger som trepartsdrøftelserne munder ud i, vil afspejle et for snævert udsnit af arbejdsmarkedet, og det reagerer vi selvfølgelig på, når det handler om sikkerheden og sundheden for vores medlemmer”, siger Lars Qvistgaard.

For yderligere kommentarer

Kontakt formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, på 21 47 26 86

Akademikerne er hovedorganisation for 447.000 privat og offentligt ansatte med en videregående uddannelse.