Tale til DM-Kongres 11. juni 2022

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne 

 

Kæmpe tak til DM for invitationen til jeres kongres i dag! Det var en rigtig god anledning til at komme lidt tættere på nogle af de 465.000 mennesker, der er organiseret i de akademiske fagforeninger.

Jeg var så heldig at få muligheden for at tale til kongressen og give mine perspektiver på, hvor den akademiske fagbevægelse skal hen.

Et af mine budskaber som ny formand er, at vi skal blive ved med at stå sammen om de værdier, der gør sammenhængskraften, omstillingsevnen, drivkraften, nysgerrigheden, økonomien og innovationen så stærk i Danmark. Ikke mindst investeringer i uddannelse, forskning og helt grundlæggende i menneskers muligheder for at udfolde sig og dygtiggøre sig. Det samarbejde har flere gange skulle stå sin prøve med dagpengenedskæringer, SU-angreb og forslag om helt ny universitetsstruktur.

Jeg er også stærkt optaget af at gøre Akademikerne mere synlige, slagkraftige og indflydelsesrige. Vi skal være en hovedorganisation, man ikke kan komme uden om. En hovedorganisation, som regeringen og andre helt naturligt lytter til.

Det samme gælder, når den offentlige debat og det politisk fokus ensidigt taler om overskud af akademikere og dyrker én gruppes bidrag i fx den grønne omstilling. Der er brug for at få trukket nuancerne frem – få fremhævet og understreget vigtigheden af flerfaglighed.

Der er mange aktuelle sager og politiske spørgsmål at tage fat på. Jeg valgte at fremhæve forskning og vigtigheden af at værne om forskningsfriheden og genskabe respekten om forskningens enorme samfundsbetydning.

Når jeg ser frem mod efteråret, er det med mit klare mål at udvikle frem for at afvikle. Vi skal investere i vores fremtid og de ting, der skaber værdi både økonomisk og menneskeligt.

Tags: