Vækst med visioner

Nyt vækstudspil fra AC med 16 initiativer, der bidrager til varig vækst.

 

Danmark har grundlæggende set en stærk økonomi, som roses for gode rammebetingelser og et godt investeringsklima for virksomheder. Vi har grund til at være stolte af den nordiske samfundsmodel, og det er den, vi skal bygge videre på.

Derfor må vi heller ikke tro, at vi kan spare os ud af krisen, eller at vi kan opnå en styrket konkurrenceposition ved at være tilbageholdende. Den eneste vej til at fastholde vores stærke samfundsøkonomi er at satse på flere innovative virksomheder, flere iværksættere og flere nye virksomheder, der vokser – og at hæve vidensniveauet og andelen af højtuddannede i de private virksomheder.

Styrker vi virksomhederne, styrker vi også beskæftigelse og skattegrundlag – og det kan give ny vækst og overskud til nye investeringer.  Aktuelt gøres der en stor indsats for at øge væksten og virksomhedernes konkurrenceevne.

Men indsatsen mangler visioner, fordi den i for høj grad er rettet mod de store og allerede veletablerede virksomheder. I stedet skal vi rette blikket mod de virksomheder, vi skal leve af i fremtiden, og det er i vidt omfang de små og nystartede virksomheder, hvor den reelle jobskabelse sker.

Vi skal sørge for, at der bliver mange flere iværksættere og mange flere nye virksomheder – og for, at de nye virksomheder får optimale betingelser for at vokse. Der er brug for mere viden, flere kompetencer og bedre vækstbetingelser både for de nye og for de eksisterende virksomheder, hvis de skal klare sig godt i den aktuelle og fremtidige konkurrencesituation.

AC byder derfor ind med forslag til 16 initiativer, der kan styrke iværksætterne og virksomhederne og dermed bidrage til at skabe varig vækst.

Læs udspillet her.