Vækst- og beskæftigelseskonference 27.-28. november 2018

Hvordan sikrer vi viden og kompetenceforsyningen til morgendagens vækst lokalt og nationalt i både små og store virksomheder i Danmark? Akademikerne inviterer til en konference med interessante indspark og debatter fra toneangivende politikere og organisationer.

Danmark skal leve af viden, innovation og iværksætteri. Morgendagens vækst skabes, når viden og kreativitet sættes i spil, så der skabes innovation både i meget store virksomheder, i helt små – og i offentlige virksomheder.

Generelt set går det ret godt i Danmark med høj beskæftigelse og lav ledighed. Virksomhederne efterspørger mere højtkvalificeret arbejdskraft, og der er et stort behov for at løfte vidensniveauet i landets mindre virksomheder. I yder- og landområder oplever en del virksomheder problemer med fastholdelsen af den akademiske arbejdskraft.  Alligevel går det stadig trægt med at komme i job for en del nyuddannede og især dimittender, som har svært ved det danske, hænger for længe i ledighedskøen. Hvad går der galt – og hvad kan vi gøre bedre?

Konferencens program

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen åbner konferencen med sit bud på, hvordan vi i den aktuelle højkonjunktur sikrer højtkvalificeret arbejdskraft til virksomheder i hele Danmark. Igennem begge dage er der fokus på, hvordan kompetenceforsyningen til landets virksomheder forbedres, samt hvordan samspillet mellem viden og forretning kan øges.

Dag 1: tirsdag den 27. november fra kl. 11:30 – 17:00 (åbent for alle)

På konferencens første dag kan du udover ministeren bl.a. opleve:

  • Viden, forskning og innovation i danske virksomheder: Hvilke virksomheder gør det godt – og hvordan? Oplæg ved Hanne Shapiro.
  • Sådan styrker og tiltrækker vi arbejdskraft til videnstunge globale frontløbere og lokale vækstcentre i hele Danmark. Oplæg og dialog ved Camilla Høholt Madsen, direktør i Work Live Stay Southern Denmark og Kent Damsgaard, direktør i Dansk Industri.
  • Hvordan styrker vi viden- og kompetenceforsyning til små og mellemstore virksomheder? Oplæg ved Ane Buch, SMV Danmark.
  • Politisk paneldebat: Hvordan sikrer vi viden- og kompetenceforsyningen til virksomheder i hele Danmark?

Kom og præg debatten om viden- og kompetenceforsyning til virksomheder i hele landet!

Dag 2: onsdag den 28. november fra kl. 8:30 – 13:30 (for politikere og ansatte i akademiske organisationer)

Dag 2 dykker vi ned i maskinrummet og ser på de forskellige greb, der er for at styrke kompetenceforsyningen til virksomhederne med et akademisk perspektiv. Vi ser bl.a. på, hvordan videre- og efteruddannelse kan være med til at styrke erhvervslivet samt sikre, at vi får de få personer, som står uden for arbejdsmarkedet med i opsvinget både i et nationalt og et regionalt perspektiv. Derefter stiller vi skarpt på barrierer og udfordringer for et stærkere iværksætter-Danmark set i et internationalt perspektiv.

På dagen kan du bl.a. opleve:

  • Kompetenceforsyning til virksomhederne. Oplæg ved Liselotte Hohwy Stokholm, direktør i Væksthus Hovedstaden.
  • De højtuddannedes efter- og videreuddannelse i et nationalt perspektiv. Oplæg ved Karen Skytte, chefkonsulent i Akademikerne.
  • Kompetenceforsyning i et regionalt perspektiv.
  • Barrierer og udfordringer for et stærkere iværksætter-Danmark set i et internationalt perspektiv.

Konferencen afholdes den 27.-28. november 2018 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Se programmet her