Debatten om kvalitet i uddannelse er altid relevant

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne

Fokus på bedre kvalitet af universitetsuddannelserne og bedre og lettere adgang til videre- og efteruddannelse også for akademikere senere i livet er gode inputs fra Reformkommisionen. Og større flexibilitet i uddannelserne kan vi også bakke op om, men vi skal ikke have kortere uddannelser, vores SU skal ikke forringes, retskravet skal bevares, og vi skal ikke kaste studerende ud i mistrivsel.

Det vil være konsekvensen, hvis flere af de forslag Reformkommissionen præsenterede tidligere i dag bliver til virkelighed. Kommissionens forslag kan læses her: https://reformkommissionen.dk/…/nye-reformveje-1_web.pdf

 

Debatten om kvalitet i uddannelse er altid relevant. Og det er naturligt, at der fra tid til anden opstår debatter omkring, hvordan vi skaber de bedste uddannelser i Danmark.

Uddannelser, der dækker hele samfundets behov

Uddannelser, der medvirker til at vi også i det private erhvervsliv kan imødekomme den kompleksitet og den specialiseringsgrad, der er behov for

Uddannelser, der gør os parate til at møde de udfordringer vi møder i fremtidens Danmark.

 

For en veluddannet befolkning, gode og tilgængelige uddannelser for alle med potentiale og lyst og mod på uddannelse er fundamentet, som velstand og velfærd i Danmark er bygget på. Men selvom debatten er væsentlig, så går Reformkommissionen flere steder galt i byen. Vel at mærke med mange forslag vi har hørt før uden ret meget reelt nyt. Vi har fx haft utallige debatter om at omlægge SU’en.

Det er veldokumenteret, at der er sammenhæng mellem SU og social mobilitet. Selvfølgelig betyder det noget for muligheden for at gennemføre en uddannelse, at man får økonomisk støtte. Det er også dokumenteret, at børn fra ikke akademiske hjem i højere grad vil fravælge at tage kandidatuddannelser, hvis SU’en omlægges til lån. Derfor opfordrer vi til at fastholde SU’en – også på kandidatuddannelserne

Med Reformkommissionens anbefalinger risikerer vi at unge får kortere uddannelser. Oprettelsen af 1-årige kandidatuddannelser, og begrænsninger på mængden af studerende, der må tage en kandidatuddannelse, som vi kender den i dag, er sammen med en afskaffelse af retskravet det modsatte af kvalitetsforbedringer i vores uddannelsessystem

Og det er medvirkende årsag ift at skabe langt mere usikkerhed og mistrivsel blandt vores studerende – det er der slet ikke brug for i en tid, hvor andelen af unge i mistrivsel er tårnhøj