Vi skal give seniorer mulighed for et længere og meningsfyldt arbejdsliv

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne

Jeg er glad for, at Novo Nordisk investerer målrettet i ældre medarbejdere. Her ved de, at løsninger på at tiltrække og fastholde seniorer er helt afgørende for at booste udviklingen i virksomheden.

Vi har brug for nye redskaber, der sikrer et opgør med aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet. Alt for mange af vores medlemmer oplever bøvl og barrierer for at kunne bidrage i de sidste år af deres arbejdsliv. Seniorer er dygtige, engagerede og ikke mindst erfarne – men mange oplever alligevel at blive valgt fra. Tal fra Seniortænketanken viser bl.a., at op mod 50.000 seniorer kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis blot mulighederne for det forbedres.

I går tilbragte jeg dagen sammen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvor vi drøftede problemstillingen på et spændende på besøg hos Novo Nordisk. Der er utvivlsomt et stort potentiale i at få flere seniorer i job. Vi ved allerede, at der blandt seniorerne findes stor efterspørgsel, men at alt for mange oplever, at det er for svært at få enderne til at mødes på arbejdsmarkedet.

Men det handler ikke kun om, at vi skal håndtere udfordringerne i den aktuelle situation med en generel mangel på arbejdskraft. Et stærkt erhvervsliv kræver nu engang, at der er nok af medarbejdere med dygtige kompetencer at få såvel som rimelige forhold for alle på arbejdsmarkedet. Det gælder både i højkonjunktur og lavkonjunktur.

Dette er en opgave, der er brug for, at der bliver taget hånd om. Det kræver, at vi i fællesskab står sammen for at sikre seniorer bedre forhold og mere fleksibilitet.

I Akademikerne har vi masser af bud på, hvordan vi kan løse udfordringen. Et godt første skridt vil være, at regeringen hurtigst muligt igangsætter et Seniorpartnerskab sammen med arbejdsmarkedet parter, så vi kan lægge en langsigtet plan for at komme problemet til livs – og give alle seniorer muligheder for et godt og meningsfyldt arbejdsliv.

 

Læs også

16 konkrete seniorforslag til imødekommelse af arbejdskraftmangel og til arbejdsudbudsbehovet