Videnpilotordningen må ikke løbe tør igen

Debatindlæg af Erik Jylling i Altinget.

Videnpilotordningen er en enkel og ikke særlig dyr ordning, som med et løntilskud bringer højtuddannede og virksomheder sammen. Den bidrager dermed både til at skabe øget vækst og innovation i SMV’erne og til at skabe nye jobs i virksomheder, der ikke før har haft akademikere ansat. Det er en meget velfungerende ordning med påviselig effekt – og alligevel er den gang på gang løbet tør for finansiering. Det må ikke ske igen.

Ordningen har vist sig at være den helt rigtige igangsætter for matchningen af virksomheder og højtuddannede – men det betyder til gengæld også, at der allerede er forbrugt eller disponereret to tredjedel af de 26 mio. kr., der er afsat til ordningen i år. Så meget tyder på, at ordningen løber tør for penge henover sommeren, hvis der ikke tilføres yderligere finansiering. Det vil være et stort tilbageslag for indsatsen for at få flere virksomheder til for første gang at ansætte en højtuddannet.

I 2011 måtte videnpilotordningen to gange melde alt udsolgt, først i marts – sidenhen igen i juni. Begge gange blev der efter en periode med stop for ansøgninger tilført nye midler, men en sådan stop-go politik skaber usikkerhed og gør det svært at fastholde den positive interesse for ordningen.

Hvis det sker igen i år, vil Akademikerkampagnen, som netop igangsætter en ekstra indsats her i efteråret, stå uden et af de vigtigste værktøjer til at få SMV’erne til at vove at ansætte en akademiker. Det vil blive sværere at opnå de ønskede resultater, hvis kampagnen ikke kan henvise virksomhederne til videnpilotordningen.

Politikerne har generelt set givet udtryk for stor opbakning til ordningen, og det må de nu demonstrere i praksis ved at finde stabil finansiering i 2012 og 2013. Alt andet vil være at svigte den konstruktive og konkrete innovationsindsats i en kritisk situation.