62 pct. af danskerne vil ikke skære i SU’en

I en undersøgelse lavet af Verian for Akademikerne, giver knap 62 pct. udtryk for, at de er meget enige eller overvejende enige i, at det er en dårlig ide at afkorte de studerendes muligheder for SU med et år.

(Hent print-venlig PDF version her).

Figur 1. 62 pct. mener, at det er en dårlig ide at afkorte de studerendes muligheder for SU med et år

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført af Verian for akademikerne, ultimo november 2023
Anm.: Indsamlingen er gennemført vha. interviews i onlinepanel, og indeholder besvarelser fra i alt 1.113 respondenter. Respondenterne har svaret på følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Det er en dårlig ide at afkorte de studerendes mulighed for SU med et år. Besvarelser med ”Ved ikke” er ikke medtaget i figuren.

58 pct. af Regeringens egne vælgere er i mod

Opbakningen til SU’en er stor i befolkningen på tværs af det politiske landskab. Den er størst blandt vælgerne i den røde opposition, men også mere end halvdelen af vælgerne i blå opposition bakker op. Næsten 6 ud af 10 af Regeringens egne vælgere bakker op om, at det er en god ide at bevare det ekstra SU-år.

Figur 2. Andel, der er overvejende uenige eller meget uenige, i at det er en dårlig ide at afkorte de studerendes muligheder for SU med et år fordelt på vælgere af hhv. regering og opposition

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført af Verian for akademikerne, ultimo november 2023
Anm.: Indsamlingen er gennemført vha. interviews i onlinepanel, og indeholder besvarelser fra i alt 1.113 respondenter. Respondenterne har svaret på følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Det er en dårlig ide at afkorte de studerendes mulighed for SU med et år. . Besvarelser med ”Ved ikke” er ikke medtaget i figuren.

(Hent print-venlig PDF version her).