Flere privatansatte akademikere savner opbakning fra deres arbejdsgiver når det gælder kompetenceudvikling   I en ny undersøgelse foretaget af Akademikerne svarer over halvdelen af de privatansatte akademikere, at de ønsker mere kompetenceudvikling end den, de har fået. Undersøgelsen viser også, at andelen, der savner opbakning fra arbejdsgiver,...

I en undersøgelse lavet af Verian for Akademikerne, giver knap 62 pct. udtryk for, at de er meget enige eller overvejende enige i, at det er en dårlig ide at afkorte de studerendes muligheder for SU med et år. (Hent print-venlig PDF version her). Figur 1. 62...

I Finansministeriets departement arbejder de fuldmægtige i gennemsnit en dag mere om ugen. I 2021 arbejde de fuldmægtige i gennemsnit mere end 2.300 timer i løbet af året. Det svarer til næsten 400 timer mere end en årsnorm på 1.924 timer. Den normale ugentlige arbejdstid...