Laveste ledighed blandt sommerdimittender siden 2010 Sommerdimittender defineres som akademikere, der færdiggør deres uddannelse i sommermånederne juni, juli og august. Deres ledighed følger vi i 12 måneder efter dimission. Figuren viser bruttoledighedsprocenten for sommerdimittender for årgang 2010-2020. Bruttoledigheden blandt Akademikere, der dimitterede i sommeren 2020, ligger på...

Antallet af bruttoledige akademikere steg med 50 procent i maj 2020 sammenlignet med samme måned i 2019, hvor Corona krisen endnu ikke var brudt ud. I denne periode steg antallet af ledige akademikere med godt 7.700 fuldtidspersoner. Af figuren fremgår det at bruttoledigheden blandt akademikere er...

Maj 2021 Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn Sjælland     Hovedstaden      Bornholm   April 2021 Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn Sjælland     Hovedstaden      Bornholm   Marts 2021 Nordjylland     Vestjylland     Østjylland     Sydjylland     Fyn Sjælland     Hovedstaden      Bornholm   Februar 2021 Nordjylland   ...

Relativt større ledighed i de store uddannelsesbyer Af figuren fremgår det, at de fire store uddannelsesbyer – Aalborg, Aarhus, Odense og København – alle ligger i top-10 over de kommuner med højest ledighed. Dette er en naturlig konsekvens af det store antal nyuddannede, som uddanner og...

En vedholden Corona-krise rammer ledigheden blandt akademikere bredt Corona-pandemiens udbrud i marts 2020 har gjort,  at antallet af bruttoledige  nyuddannede akademikere er steget med godt 3.100  frem mod marts 2021. Hårdt ramt blev akademikere med kandidatalder mellem 2-4 år, hvor antallet af bruttoledige er steget med...