Mange dimittender risikerer at falde ud af dagpengesystemet, når dagpengeperioden for dimittender ændres fra to til et år den 1. maj 2023. Det gælder bl.a. dimittender fra erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, som fremover vil miste dagpengeretten og i stedet overgå til kontanthjælp eller anden alternativ...

Dimittenders ledighed – især universitetsuddannede dimittenders ledighed – har været et politisk emne i mange år. Senest har det været i fokus i forbindelse med dagpengereformen, som træder i kraft 1. maj 2023 og forringer dimittenders dagpengerettigheder for at få flere i beskæftigelse. Et snævert fokus...

Notatet uddyber Akademikernes kritik af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds (AE) metode til måling af dimittendledighed for forskellige uddannelsesgrupper. Notatet indeholder data og uddybende forklaringer. Notatet viser, hvorfor det er problematisk at sammenligne dimittendledigheden mellem korte videregående uddannelser (KVU) og lange videregående uddannelser (LVU). For det første fordi...