AC’s arbejdsmiljøindsats siden juni 2011

ACs bestyrelse vil i 2014 iværksætte en fælles undersøgelse for alle AC-organisationerne af akademikernes arbejdsmiljø.

 

ACs arbejdsmiljøpolitik er blevet styrket politisk og organisatorisk i løbet af det første års tid. For at fortsætte denne udvikling og for at få en større viden om det samlede billede af alle akademikergruppers  arbejdsmiljø, ikke mindst det psykiske, har ACs bestyrelse besluttet at gå i gang med at forberede en stor undersøgelse, der i 2014 vil involvere alle ACs medlemsorganisationer.

Resultaterne og den nye viden vil naturligvis blive en vigtig del af ACs politikudvikling på arbejdsmiljøområdet i de kommende år. Det er det konkrete resultat af den årlige diskussion af Acs arbejdsmiljøpolitik, som bestyrelsen havde den 2. oktober 2012.

Læs mere om hovedlinierne i ACs arbejdsmiljøpolitik siden 2011