- konsekvenser for fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø   Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er arbejdsmiljørepræsentanter beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommendes eller tilsvarende område. En højesteretsafgørelse fra november 2017 har imidlertid slået fast, at denne beskyttelse ikke gælder, når arbejdsmiljørepræsentanten ikke er...

NY UNDERSØGELSE: Som man kan læse på JP Finans i dag, viser en ny undersøgelse, at det har store konsekvenser for danske arbejdspladser, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke mere er særligt beskyttet mod at blive afskediget. Det betyder at arbejdsmiljørepræsentanter risikerer at miste deres job, hvis deres...

Forhandlingerne omkring en ny politisk arbejdsmiljøaftale kører på sidste rille. Akademikernes formand Lars Qvistgaard peger på, at en særlig beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, bør være en del af aftalen. ”Ellers risikerer vi, at flere arbejdsmiljørepræsentanter trækker sig, og det bliver en udfordring at...