- konsekvenser for fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø   Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er arbejdsmiljørepræsentanter beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommendes eller tilsvarende område. En højesteretsafgørelse fra november 2017 har imidlertid slået fast, at denne beskyttelse ikke gælder, når arbejdsmiljørepræsentanten ikke er...

NY UNDERSØGELSE: Som man kan læse på JP Finans i dag, viser en ny undersøgelse, at det har store konsekvenser for danske arbejdspladser, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke mere er særligt beskyttet mod at blive afskediget. Det betyder at arbejdsmiljørepræsentanter risikerer at miste deres job, hvis deres...

Forhandlingerne omkring en ny politisk arbejdsmiljøaftale kører på sidste rille. Akademikernes formand Lars Qvistgaard peger på, at en særlig beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, bør være en del af aftalen. ”Ellers risikerer vi, at flere arbejdsmiljørepræsentanter trækker sig, og det bliver en udfordring at...

Selvledelse er en stor del af akademikernes arbejdsliv, og Akademikerne har derfor undersøgt, hvilken betydning selvledelse har for det psykiske arbejdsmiljø, stress og en række andre faktorer.   Analysen viser, at selvledelse giver et bedre psykisk arbejdsmiljø, højere produktivitet og bedre balance mellem arbejds- og privatliv, hvis...

Så indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2019.   Akademikernes formand Lars Qvistgaard sidder i dommerkomiteen for arbejdsmiljøprisen og peger på vigtigheden af at hylde det gode arbejdsmijø: "Et godt arbejdsmiljø er helt centralt for både den enkeltes sundhed og velbefindende, men også for arbejdspladsernes bundlinje og mulighed for at...

Formålet er at søge input fra markedet, der kan benyttes som baggrund for udarbejdelse af evt. udbudsmateriale.   Tilmeldingsfristen er nu udløbet. Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i fællesskab besluttet at udvikle en lederuddannelse for statslige ledere inden for psykisk arbejdsmiljø. I den forbindelse gennemføres en dialog...

Regeringens ekspertudvalg i arbejdsmiljø har netop fremlagt deres anbefalinger. Akademikerne hæfter sig ved, at ekspertudvalget anbefaler lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø og en bekendtgørelse på psykisk arbejdsmiljø, hvilket er afgørende skridt i retning af ligestilling mellem det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Væsentligt med opprioritering af det...