Akademikere i den offentlige sektor

I det daglige arbejder ca. 150.000 akademikere i den offentlige sektor, hvor der i alt er ca. 830.000 ansatte. Akademikerne spiller en nøglerolle i at sikre en velfungerende offentlige sektor, der er fundamentet for den skattefinansierede danske velfærdsmodel.

Staten

I staten er der ca. 192.000 ansatte, og ca. 82.000 er akademikere, der arbejder mange forskellige steder. Herunder som forskere og undervisere på de højere læreransalter, som officerer i forsvaret, præster i folkekirken eller som repræsenter for Danmark på vores ambassader rundt omkring i verdenen. Akademikerne bidrager desuden i ministerier og styrelser til drive staten, både som ledere og specialister.

Faktaark det statslige område: Udviklingen i fordelingen af antal ansatte, årsværk og lønsum, 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2019

Kommunerne

I kommunerne er der knap 500.000 ansatte, og heraf er ca. 38.000 akademikere, som varetager forskellige jobs. Eksempelvis er bibliotekarerne på bibliotekerne og tandlægerne og psykologerne på skolerne alle akademikere. Ligesådan er det akademikere, der er med til at planlægge, udvikle og administrere i kommunernes forvaltning, både som ledere og specialister.

Faktaark det kommunale område: Udviklingen i fordelingen af antal ansatte, årsværk og lønsum, 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2019

Regionerne

I regionerne er der ca. 140.000, og af dem er ca. 31.000 akademikere. Her varetager akademikerne mange forskellige funktioner. De arbejder blandt andet på sygehusene som læger og psykologer. Samt med planlægning og administration i regionernes forvaltning, enten som ledere eller specialister.

Faktaark det regionale område: Udviklingen i fordelingen af antal ansatte, årsværk og lønsum, 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2019

Den offentlige sektor som helhed

Den offentlige sektor er delt mellem stat, kommuner og regioner. Dertil er der en række sociale fonde og statslige selskaber. De statslige selskaber tilhører definitorisk den private sektor, men er helt eller delvist finansieret af statstilskud og brugerbetaling.

Den offentlige sektor er en væsentlig årsag til, at Danmark er blandt verdens mest produktive og velstående lande. Den offentlige sektor i dag leverer et højt serviceniveau til borgerne i form af sundhed, uddannelse og social sikring. Dette skyldes i høj grad et fokus på offentlig finansieret forskning, en veluddannet arbejdsstyrke og gode vilkår for erhvervslivet.

Ifølge Verdensbanken er den offentlige sektor i Danmark blandt de mest veldrevne og bedste i verden, hvilket er med til at skabe gode rammer for virksomheder og udviklingen af erhvervslivet.