Akademikerkampagnen sikrer fokus på akademikere i beskæftigelsesindsatsen

Akademikerne konstaterer med tilfredshed, at regeringen har prioriteret en fortsættelse af bevillingen til Akademikerkampagnen i 2016.

 

De sidste år har flere tusinde mindre virksomheder og nyuddannede fra universiteterne fundet sammen med hjælp fra netværkssamarbejdet Akademikerkampagnen. Regeringens forslag til en ny finanslov viser, at Akademikerkampagnens resultater har vakt genklang hos regeringen, hvis målsætning det er at styrke væksten i Danmark og få flere i job.

Med en fortsættelse af bevillingen til Akademikerkampagnen er grundlaget lagt til at fortsætte og udbygge den nødvendige indsats for at skabe flere nye jobåbninger i de små og mellemstore virksomheder til de mange nyuddannede akademikere, som fortsat strømmer ud på arbejdsmarkedet. Disse jobåbninger skal skabes i hele landet – også i landdistrikterne.

Akademikerne efterlyser dog, at regeringen samtidig åbner for nye redskaber, der kan fungere som døråbnere i forhold til virksomhederne. Konkret opfordrer Akademikerne regeringen til at etablere en ”Vækstpilotordning”, hvor virksomhederne i en periode får tilskud til at ansætte en højtuddannet. Det vil styrke Akademikerkampagnens indsats betydeligt og medføre, at endnu flere unge højtuddannede får fodfæste på arbejdsmarkedet samtidig med, at innovationen og væksten i virksomhederne vokser.

Akademikerne anbefaler desuden, at regeringen allerede nu sikrer bevillingen for 2017 og 2018, da det er vigtigt for Akademikerkampagnens arbejde, at virksomheder og samarbejdspartnere kan regne med, at kampagnen fortsætter.